Uitvoerders

Suzan van Dijk
Madeleine van Strien-Chardonneau

Website

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/de-brieven-van-belle-van-zuylen

Info

Belle van Zuylen (1740-1805) schreef en publiceerde in het Frans, wat in haar eigen tijd gunstig was voor het bereiken van een internationaal publiek, maar op dit moment voor Nederlandse – en andere – lezers een obstakel vormt voor nadere kennismaking met haar werk. Dat werk bestaat – naast romans, toneelstukken, pamfletten – voor een belangrijk deel uit correspondentie, niet alleen met familieleden en vrienden, maar ook met diverse Europese schrijvers en denkers. Haar brieven behoren dan ook tot het Europese culturele erfgoed en worden gebruikt door wetenschappelijke onderzoekers in binnen- en buitenland, en daarnaast worden ze ook gelezen door liefhebbers – puur voor het plezier.

Deze correspondentie (brieven van en aan Belle van Zuylen) is opgenomen in de delen 1-6 van haar Oeuvres complètes, die in 10 delen gepubliceerd zijn door Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam, 1979-1984. Het betreft de oorspronkelijke Franse tekst, in 18e-eeuwse spelling. Deze uitgave is van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek, maar blijkt in de praktijk minder geschikt om de brieven aan een breed publiek te presenteren. Om deze reden heeft Van Oorschot enige tijd geleden ook Nederlandse vertalingen (door Greetje van den Bergh) gepubliceerd van enkele selecties uit de correspondentie.

Om enerzijds een nog groter publiek te laten kennismaken met deze brieven, en anderzijds het onderzoek verder te faciliteren, heeft het Huygens ING besloten om deze correspondentie digitaal ter beschikking te stellen, en on-line te plaatsen m.b.v. het programma eLaborate. Dan wordt het mogelijk om er geavanceerde zoek- en onderzoek-methodes op toe te passen – wat ook zal leiden tot verder onderzoek naar “Belle van Zuylen en Nederland”. Naast de transcriptie naar modern Frans zal ook voor iedere brief een scan van het manuscript worden toegevoegd. Tevens zal – op termijn – aan de oorspronkelijke Franse tekst een Nederlandse en een Engelse vertaling worden gekoppeld. Oorspronkelijke tekst en vertalingen zullen worden voorzien van annotaties.