‘Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900’ is het thema van een symposium dat op 11 januari 2010 in Amsterdam wordt gehouden. Acht specialisten spreken over de vorming van de filologie als discipline en haar relatie met andere vakgebieden.

Filologie &#8211 letterlijk liefde voor het woord &#8211 is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van teksten uit het verleden. Als hoeders en onderwijzers van het taal- en letterkundige erfgoed hebben filologen altijd een sleutelfunctie vervuld in de vorming van culturele referentiekaders. De steeds wisselende samenstelling daarvan is voor een belangrijk deel te verklaren door de keuzes van deze geleerden &#8211 keuzes die hen werden ingegeven door zowel het ideologische, taalwetenschappelijke en kunsttheoretische klimaat als de sociaal-economische omstandigheden
waaronder zij werkzaam waren, door hun leef- en denkwereld. In de loop van de negentiende eeuw heeft de discipline een versneld proces van differentiatie en professionalisering doorgemaakt.

Deze aspecten worden uitgelicht op het symposium ‘Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900’, dat plaatsvindt op maandag 11 januari 2010 in het Trippenhuis van de KNAW. Centraal staat de vraag welke materiële en ideële factoren de filologie in Nederland in onderlinge wisselwerking hebben bepaald.Tijdens deze bijeenkomst gaan acht specialisten in op de disciplinevorming binnen de negentiende-eeuwse filologie en haar relatie met andere vakgebieden. Een afsluitend forum zal de vraag bespreken wat de diverse deelterreinen nog bindt en wat er uit de historische beschouwingen te leren valt voor de hedendaagse en toekomstige beoefening van de taal- en letterkunde.

De Themabijeenkomst ‘Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900’ is een initiatief van de KNAW, in samenwerking met het Huygens Instituut &#8211 KNAW, het Huizinga Instituut en de Maatschappij der Nederlands Letterkunde. De bijeenkomst maakt deel uit van het programma ‘Schatkamer van de geesteswetenschappen’, waarmee de Akademie wil laten zien wat zij op dit brede gebied te bieden heeft.

Programma

10.00-10.30??? Ontvangst ???
10.30-10.50??? Opening??? ???
10.50-11.10??? Geschiedenis van disciplinevorming: een onmogelijke mogelijkheid &#8211 prof.dr. W.W. Mijnhardt (Universiteit Utrecht)
11.10-11.30??? De lange lijnen van de filologie, of: de editeur die niet wil sterven &#8211 drs. J.A.T. Rock (Universiteit van Amsterdam)

11.30-11.40??? Discussie???
??? ???
11.40-12.10??? Koffie???
??? ???
12.10-12.30??? Hoe de bijbelse filologie zich (niet) losmaakte van de theologie &#8211 dr. J. Magliano-Tromp (Universiteit Leiden)
12.30-12.50??? Document en duiding. Over de relatie tussen filologie en geschiedenis &#8211 prof.dr. W.E. Krul (Rijksuniversiteit Groningen)
12.50-13.00??? Discussie???
??? ???
13.00-14.00??? Lunch???
??? ???
14.00-14.20??? De paradox van de vroege neerlandistiek: disciplinevorming als anti-disciplinevorming &#8211 dr. G.J. Johannes (Universiteit Utrecht)
14.20-14.40??? Tussen wetenschap en maatschappelijk belang. De professionalisering van het vreemde-taalonderwijs 1881-1921 &#8211 dr. M.C.J. Kok-Escalle (Universiteit Utrecht)
14.40-14.50??? Discussie???
??? ???
14.50-15.20??? Thee???
??? ???
15.20-15.40??? Taalwetenschap als beroep. Een scheiding der geesten &#8211 dr. J.? Noordegraaf (Vrije Universiteit Amsterdam)

15.40-16.00??? De stralenbundel van een veelkleurig spectrum. Vergelijkende letterkunde in de tweede helft van de negentiende eeuw &#8211? dr. A.B.G.M. van Kalmthout (Huygens Instituut KNAW)
16.00-16.10??? Discussie???
??? ???
16.10-16.40??? Panel &#8211 prof.dr. R. Bod (Universiteit van Amsterdam), prof.dr. J.Th. Leerssen (Universiteit van Amsterdam), dr. H. Zuidervaart
(Huygens Instituut KNAW)

16.40-17.40??? Receptie???
??? ???

Meer informatie vindt u op www.knaw.nl/filologie

Toegang is gratis na aanmelding via formulier op de website

Comments are closed.