Het Platform Teksteditie is op reces tot 4 januari 2010. De redactie wenst u prettige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

‘Kerstmis’ van Gerrit Achterberg, nethandschrift Ode aan den Haag (1952/1953), collectie Letterkundig Museum Den Haag. Zie Gerrit Achterberg, Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door P.G. de Bruijn. Den Haag, 2000 (Monumenta Literaria Neerlandica), deel 3, p. 954 e.v.

Comments are closed.