Op 26 januari vindt in Antwerpen de feestelijke presentatie plaats van Niks geniaal vandaag, de uitgave van de briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22 en begint om 17 uur. Na een welkomstwoord van Leen Van Dijck, directeur van het Letterenhuis, leiden Edward Vanhoutte (CTB-KANTL), Thom Pelckmans (uitgever) en Anne-Marie Musschoot (UGent-KANTL) het boek in en lichten het toe, en gaat Peter Theuninck (biograaf van Karel van de Woestijne) in gesprek met Bert Van Raemdonck, de bezorger van de editie. Na afloop biedt het Letterenhuis u een drankje aan.

De organisatie is in handen van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, het Letterenhuis en Uitgeverij Pelckmans. Belangstellenden gelieven hun komst te bevestigen vóór 21 januari 2010, per telefoon (03/222 93 20) of mail (letterenhuis@stad.antwerpen.be).

Over het boek

Karel van de Woestijne (1878-1929) is een van de grootste schrijvers van zijn generatie. Een van zijn innigste vrienden was de Antwerpse schrijver en bibliothecaris Emmanuel de Bom (1868-1953). Samen waren ze betrokken bij tijdschriften als Van Nu en Straks en Vlaanderen en schreven ze voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

In hun correspondentie wisselden ze nieuwtjes uit over de literaire en artistieke wereld waarin ze leefden, deelden ze lief en leed over hun gezondheid en gemoed, en smeedden ze plannen om er samen op uit te trekken.

Het boek bevat alle 417 brieven die uit hun correspondentie bewaard zijn.

De briefwisseling wordt uitgegeven onder auspiciën van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. Ze wordt begeleid door een inleiding en een uitvoerig commentaar van de editeur.

Bert Van Raemdonck (ed.), Niks geniaal vandaag. De briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom.  Kapellen (Uitgeverij Pelckmans), 2010 | 496 pagina’s | ISBN 978 90 289 5610 0 | € 27,50

Comments are closed.