Website

http://www.item.ens.fr/

Info

Het ITEM is een onderzoeksinstituut op het gebied van de critique génétique (tekstgenetica) en doet studie naar het werk van nationale en internationale auteurs (Flaubert, Zola, Joyce, Proust, Sartre, Valéry, Nietzsche). Het is onderdeel van het Centre National de Recherche Scientifique (CNRS). Het ITEM geeft een internationaal tijdschrift uit, Genesis.