De Koninklijke Bibliotheek trekt 20 miljoen euro uit om alle Nederlandse publicaties vanaf 1470 te gaan digitaliseren.

De KB zet de komende jaren fors in op een aanzienlijke verbetering van de toegang tot informatie voor iedereen in Nederland. Dit doet de KB door het digitaliseren van haar eigen collectie – alle in Nederland uitgegeven boeken, kranten en tijdschriften – te intensiveren. Ook zal de vindbaarheid worden verbeterd van het bibliotheekmateriaal – gedrukt en digitaal – van alle publiek toegankelijke bibliotheken. Hiertoe zal worden samengewerkt met zowel wetenschappelijke als openbare bibliotheken.


Nederlandse digitale bibliotheek

Gezien de veranderingen in de informatiesector wil het publiek op eenvoudige wijze toegang tot catalogi van bibliotheken en digitale informatie, zoals gedigitaliseerde boeken en kranten. Hiervoor is samenwerking met andere bibliotheken en erfgoedinstellingen essentieel. Gezamenlijk kan gewerkt worden aan de opbouw van één Nederlandse digitale bibliotheek, waarbij op verschillende manieren toegang wordt geboden tot wetenschappelijke en culturele erfgoedcollecties. Via het digitale depot (e-Depot) van de KB kunnen wetenschappelijke en overige publicaties aan iedere geïnteresseerde beschikbaar worden gesteld. Voor de wetenschappelijke publicaties vindt hiervoor overleg plaats met de betreffende uitgevers.

Langetermijngeheugen

Naast het verbeteren van de toegang tot informatie, is het van belang dat informatie ook op langere termijn – ondanks allerlei technologische wijzigingen – behouden blijft. Het duurzaam opslaan van digitale informatie is complex en vergt veel onderzoek. De KB blijft – evenals in voorgaande jaren – nationaal en internationaal actief in het zoeken naar technische mogelijkheden om digitale informatie duurzaam op te slaan om daarmee ook toegang voor de toekomst te garanderen (klik hier voor meer achtergrondinformatie).

Uniek digitaliseringsproject

De komende jaren zal de KB miljoenen pagina’s digitaliseren, waarmee steeds verdere toegang tot digitale informatie wordt verschaft. Een voorbeeld hiervan is de in het voorjaar van 2010 te lanceren website met historische kranten uit de periode 1814-1995, waarmee uiteindelijk 8 miljoen krantenpagina’s – voor onderzoekers en het brede publiek – gratis toegankelijk zullen zijn. Het grootste digitaliseringsproject in de geschiedenis van de KB en ook wereldwijd een unicum.

Bron: Website KB, persbericht 12 januari 2010

Lees het volledige beleidsplan

Comments are closed.