Op vrijdag 5 februari 2010 vindt in Nijmegen een symposium plaats ter gelegenheid van de presentatie van de editie van het Wiesbadense Handschrift.


Het symposium wordt georganiseerd door de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Nijmegen in samenwerking met het Huygens Instituut te Den Haag en de Commissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Plaats: Erasmusgebouw, zaal E2.50.

Het handschrift en de editie
De uitgave van het Wiesbadense handschrift is de eerste kritische editie in de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. De omvangrijke codex omvat een even unieke als onbekende collectie Middelnederlandse geestelijke literatuur in proza en op rijm en werd rond 1410 in een Vlaams-Brabants grensgebied vervaardigd. De kopiisten en samenstellers vormden vermoedelijk een groep van stedelijke leken die zich toelegden op een oprecht religieus leven.

De teksten getuigen van drie belangstellingssferen: catechetische instructie, apocalyptiek en lekenspiritualiteit. Wat opvalt, is de kritische stellingname tegenover de seculiere geestelijkheid. Zeer bijzonder is het feit dat het handschrift pre-Eyckiaanse tekeningen bevat. De meeste zijn op losse bladen gelijmd, die al bij de samenstelling her en der in de codex werden ingevoegd. Reproducties van deze afbeeldingen zijn opgenomen in een apart kleurenkatern. Mede hierdoor is de uitgave niet alleen voor medioneerlandici en andere mediëvisten maar ook voor kunsthistorici van belang.
Programma
13.00  Opening door prof.dr. Paul Sars (decaan letterenfaculteit Radboud universiteit Nijmegen)

13.15  Prof.dr. Jos Koldeweij (Radbouduniversiteit Nijmegen) over de pre- Eyckiaanse illustraties

13.45  Dr. Martin Schubert (Berlin-Brandenburgische Akademie) over het onderzoek naar verzamelhandschriften

14.30  Korte bijdragen door de editeuren:
Dr. Hans Kienhorst (Radbouduniversiteit Nijmegen)
Dr. Kees Schepers (Ruusbroecgenootschap Antwerpen)
Prof.dr. Paul Wackers (Universiteit Utrecht)

15.15  Pauze

16.00  Dr. Geert Warnar (Universiteit Leiden) over het Wiesbadense handschrift en de veertiende-eeuwse geestelijke letterkunde

16.45  Aanbieding van het eerste exemplaar van de editie aan Dr. Christiane Heinemann (Staatsarchiv Wiesbaden)

Aansluitend borrel

Aanmelden

Deelname aan het symposium is gratis, maar u wordt wel verzocht uw komst te melden. Dat kan per e-mail bij Johan Oosterman, j.oosterman@let.ru.nl

Comments are closed.