Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL) viert zijn tiende verjaardag in 2010 met tien nieuwe publicaties.

Tien jaar geleden werd in de schoot van de Gentse Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in alle voorzichtigheid een onderzoekscentrum opgericht dat ‘de teksteditie’ als ‘prioritaire doelstelling’ gestalte moest gaan geven. Het centrum kreeg een voorlopige naam en werd door de Minister van Cultuur eveneens voorlopig voor een periode van twee jaar gefinancierd, ‘waarna evaluatie’, zo valt te lezen in de bekendmaking door de vast secretaris van de KANTL, Georges De Schutter. Dat gebeurde tijdens de studiedag ‘Teksteditie Vlaanderen 2000’.*

Tien jaar later bestaat het centrum nog steeds, en nog steeds onder dezelfde naam: het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. Het tienjarig bestaan wordt terecht feestelijk gevierd, met tien nieuwe publicaties én met tien bestaande publicaties die voor het luttele bedrag van 10 euro bijna worden weggegeven, waaronder de verzamelde gedichten van Paul Snoek, Jos De Haes en Eddy Van Vliet, de debuutbundel van Hugo Claus (Kleine reeks), proza van Richard Minne (Brieven van Pierken) briefwisseling van Herman de Coninck, Maurice Gilliams en Emmanuel De Bom, de thematische catalogus van het werk van Herman Roelstraete, publicaties over het 19de-eeuwse Vlaamse muziekleven van de familie Benoit en Julius Schrey, en essaybundels over teksteditie en editiewetenschap (zie hier voor meer informatie).

De presentatie op 26 januari 2010 van Niks geniaal vandaag, de briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom, vormde het startschot voor tien nieuwe publicaties die in de komende maanden het licht zullen zien:

Januari: Karel van de Woestijne & Emmanuel

de Bom – Briefwisseling (b)

Februari: Ivo Michiels – Literatuurkritische opstellen (b)

Maart: Pieter Willems – Corpus Dialectmateriaal (e)
April: Anton Van Wilderode – De Moerbeitoppen ruischten (b)
Mei: Johan Daisne – De trein der traagheid (e)
Juni: Herman Teirlinck – Rolande met de Bles (e)
September: Joris Vriamont & Richard Minne – Briefwisseling (e)
Oktober: Stijn Streuvels & Nederlandstalige uitgevers – Briefwisseling (e)
November: Stijn Streuvels & Duitstalige uitgevers – Briefwisseling (e)
December: Corpus 19de-eeuws juridisch taalgebruik (e)

(b) = boek te bestellen via CTB of boekhandel
(e) = elektronisch op http://ctb.kantl.be

U kunt op de hoogte blijven van alle activiteiten via de Facebook-groep CTB@2010. Gedetailleerde informatie over de publicaties is te vinden op http://ctb.kantl.be/pub.

* Zie M. De Smedt (red.), Teksteditie Vlaanderen. Verslagen van de lezingen en toespraken gehouden op de Studiedag ‘Teksteditie Vlaanderen 2000’ (7 april 2000). Gent (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde), 2000, p. 339-342. (Terug)

Comments are closed.