Op 17 februari is de website van het Biografisch Portaal van Nederland online gegaan.

Het Biografisch Portaal biedt een digitale toegang tot levensbeschrijvingen en dataverzamelingen, inclusief zo mogelijk portretten, zoals te vinden in biografische lexica, databanken, repertoria en collecties. De website biedt een gestructureerde en geïntegreerde toegang tot al deze verspreid gepubliceerde biografische informatiebronnen. Hiermee zal het Biografisch Portaal een belangrijke plaats innemen in de infrastructuur van het Nederlands erfgoed enerzijds en een onmisbaar basisinstrument zijn voor geavanceerd wetenschappelijk onderzoek anderzijds.

Het Biografisch Portaal van Nederland is een initiatief van wetenschappelijke en culturele instellingen. Zij hebben de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk biografische informatie over personen uit de Nederlandse geschiedenis bij elkaar te brengen in een overzichtelijke en betrouwbare website.

Ga naar het Biografisch Portaal.

Comments are closed.