Tijdens het symposium ‘Erfgoed!’ op woensdag 13 oktober is de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie uitgereikt aan Thijs Porck (Universiteit Leiden). Kevin Valgaeren (KU Leuven) won de aanmoedigingsprijs.

Thijs Porck kreeg de prijs voor zijn masterscriptie Middeleeuwse geschiedenis, getiteld ‘De Brederodekroniek van Jan van Leiden’, waarmee hij cum laude afstudeerde aan de Universiteit Leiden (begeleider: A. Janse). Hij ontving een certificaat en een geldbedrag van 1500 euro. De jury was tot haar keuze voor Porck gekomen ‘met een eenstemmigheid waar zowel de Nederlandse als de Belgische actuele politiek alleen nog van kunnen dromen’, en noemde het werk ‘indrukwekkend grondig’:

‘Het werk bezit grote kwaliteit. De tekstoverlevering is met precieze aandacht nagegaan. Porck stelt bij problemen mogelijke oplossingen voor en elimineert op een verantwoorde manier. Zijn voorstelling van zaken is zeer gediend door zijn beheersing van de voorhanden literatuur. Kennis van zelfs ogenschijnlijk minieme details (de markering van een heiligennaam in een getijdenboek, p. 96 noot 242) wordt zeer zinvol aangewend in de argumentatie. De studie van Porck is zonder twijfel een serieuze bijdrage tot de laatmiddeleeuwse historiografie van het graafschap Holland in het algemeen en tot inzicht in de gelaagdheid van de Brederodekroniek in het bijzonder.’

V.l.n.r.: jurylid Fabian Stolk, winnaars Thijs Porck en Kevin Valgaeren

De dit jaar ingestelde aanmoedigingsprijs ging naar Kevin Valgaeren (Katholieke Universiteit Leuven) voor zijn bachelorscriptie Taal- en Letterkunde ‘De briefwisseling van Stijn Streuvels en Joris Vriamont van 1919 tot augustus 1923’ (begeleider: M. De Smedt). De jury vatte haar oordeel als volgt samen: ‘Summa: keurig, volgens de regelen van het vak, helder, met verstand geschreven. En to the point. Ook al ontbreekt er een hele bladzijde in de editie. Maar de jury is bereid dat aan de firma Xerox te wijten….’ Valgaeren ontving eveneens een certificaat en mocht een boekenpakket ter waarde van 500 euro samenstellen.

De Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie is een jaarlijkse prijs van het Huygens Instituut – KNAW en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie – KANTL. In 2010 bestond de jury uit dr. Fabian R.W. Stolk (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Werner Waterschoot (Vast Secretaris KANTL). Edward Vanhoutte (CTB) was secretaris.

Lees hier het volledige juryrapport.

Comments are closed.