Op 19 en 26 maart aanvaarden twee medewerkers van het Huygens Instituut hun ambt als hoogleraar: Herman Brinkman en Henk Nellen. ‘Tot het bijwonen van deze plechtigheden worden alle beoefenaren van de wetenschap uitgenodigd.’

Op vrijdag 19 maart, om 14.30 uur, zal Herman Brinkman, benoemd tot Hoogleraar Tekstoverlevering en Teksteditie, in het bijzonder van de middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: ‘Als de nachtuil. Auteurschap en de overlevering van middeleeuwse teksten.’ Plaats van handeling: Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Een week later, op vrijdag 26 maart, zal Grotius-editeur en -biograaf Henk Nellen, sinds 1 september 2009 namens de dr. C. Louise Thijssen Stichting benoemd tot Bijzonder Hoogleraar in de Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd, zijn ambt aanvaarden met het uitspreken van een rede, getiteld: ‘Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo de Groot (1583-1645) over natuurlijke godsdienst, natuurrecht en rechtvaardige oorlog.’ De plechtigheid begint om 16.00u precies en vindt plaats in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

Zie over de biografie van Hugo de Groot ook hier.

Comments are closed.