De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriëttte de Beaufort-prijs 2010 toegekend aan Henk Nellen voor zijn biografie van Hugo de Groot.

Dit lijkt misschien geen relevant bericht voor een website die over teksteditie gaat, maar dat is het toch wel. In het juryrapport staat namelijk een opmerkelijke uitspraak over de ‘voorsprong’ die Nellen op andere kandidaten zou hebben gehad dankzij zijn werk als editeur:

‘De Commissie heeft zich wel gerealiseerd, dat de auteur dankzij zijn taak in het Huygens Instituut – de  uitgave van de correspondentie van Grotius – ruimschoots in de gelegenheid is gesteld dit onderzoek te doen. Maar hij heeft deze ruimte ook overtuigend benut en ingevuld.’

Er had ook kunnen staan:

‘Dat de auteur dankzij zijn taak in het Huygens Instituut de uitgave van de correspondentie van Grotius ruimschoots in de gelegenheid is gesteld dit onderzoek te doen, ziet de Commissie als een mooi bewijs van een ten positieve veranderd wetenschappelijk klimaat. En hij heeft deze ruimte ook overtuigend benut en ingevuld.’

Maar dit terzijde. Er waren genoeg andere redenen om Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583-1645 te bekronen, want het boek bleef uiteindelijk als beste over uit een groslijst van maar liefst 360 biografieën. En dat is alleen al een felicitatie waard. Ook op het Platform Teksteditie.

De jury bestond uit Arianne Baggerman, Jan Bank, Martin Bossenbroek, Aad Groos en Inge de Wilde. Het juryrapport is integraal beschikbaar op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De prijs wordt uitgereikt tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering van de Maatschappij op zaterdag 29 mei 2010 om 15.30 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Comments are closed.