Symposium ter gelegenheid van de verschijning van Vossius’ Poeticae institutiones, op 30 juni in Amsterdam.

Op 30 juni 2010 verschijnt de nieuwe uitgave van Vossius’ Poeticae institutiones officieel. In zijn poëtica behandelde Vossius alle aspecten van de dichtkunst: wat moet een dichter doen, wat is ‘uitbeelding’ precies, wat zijn de kenmerken van een bepaald genre, wat is de geschiedenis ervan, enz. Het werk is in zijn tijd veel gelezen en gebruikt, onder meer door Vondel met wie Vossius gesprekken over de dichtkunst voerde.

De eigenlijke presentatie, waarbij het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de rector magnificus van de UvA, wordt voorafgegaan door een symposium met vier gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland. Het programma vindt u hier.

Het Huygens Instituut en het Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw nodigen een ieder hiervoor van harte uit. Toegang is gratis, maar graag aanmelden op info@huygensinstituut.knaw.nl.

Comments are closed.