Het Platform Teksteditie is op zomerreces tot en met 15 augustus 2010. De redactie wenst u een zonnige, niet ál te drukkende vakantie toe.

‘Het eeuwig gezeur van die zee werd drukkend, onuitsprekelijk. Zes lange weken had mijn vrouw het in een strandstoel ondergaan, starend naar de zware lucht, van de lucht naar het rusteloze water en van het water maar weer naar het zwijgende zand. En toen zij na haar zoveelste dutje de ogen opsloeg stond haar enige zuster daar, als uit de lucht gevallen. Zij wisselden een blik en een glimlach en brachten elkaar direct tot ontlading. Ja, op zulk een moment is alles welkom, alles wat niets te maken heeft met lucht, water of zand.’

Willem Elsschot, Het Tankschip (1942)

Comments are closed.