Het Huygens Instituut nodigt u uit voor een lunchlezing op 15 september over The Abbé Raynal (1711-1796) and his Histoire des deux Indes: A new critical edition and Raynal’s Dutch connections.

Sprekers zijn Prof. dr. Cecil Courtney (Fellow van Christ’s College Cambridge, Emeritus Reader in French intellectual history and bibliography en co-editor van de nieuwe kritische editie van Raynals Histoire des deux Indes) en Prof. dr. Reinier Salverda (Directeur van de Fryske Akademy (KNAW) en Honorary Professor of Dutch Language and Literature aan University College London, en medewerker aan de nieuwe kritische editie).

news_raynal

Guillaume Thomas Raynal (1711 – 1796) was een Franse schrijver die bijdroeg aan het intellectuele klimaat dat leidde tot de Franse revolutie. Hij verwierf bekendheid met twee historische werken: een over de Nederlandse Republiek (1747) en een over het Engelse parlement (1748). Zijn bekendste werk is de Histoire des deux Indes, een zesdelig werk over de Europese koloniën in Indië en Amerika. De eerste editie verscheen in 1770. Verschillende passages in het werk worden toegeschreven aan Denis Diderot. De serie, waaraan door meerdere auteurs werd meegeschreven, was extreem populair, en verscheen alleen tussen 1772 en 1789 al in dertig edities. In 1774 werd de Histoire des deux Indes door de Katholieke kerk verboden. Raynal moest in 1781 Frankrijk verlaten en zijn werk werd in het openbaar verbrand. In 1784 keerde hij terug. Als tegenstander van het gebruik van geweld wenste hij in de Franse revolutie geen actieve rol te spelen. Zijn bezittingen werden geconfiskeerd en hij stierf in armoede

Een nieuwe kritische editie van de Histoire des deux Indes is een buitengewoon interessante wetenschappelijke uitdaging, die is aangegaan door een internationaal team van editeurs.

Toegang is gratis, mits per e-mail aangemeld via info@huygensinstituut.knaw.nl

Tijd: 12.30-13.00 uur

Locatie:

Huygens Instituut
Gebouw Koninklijke Bibliotheek, Willem-Alexanderhof 5 in Den Haag
Vijfde verdieping

Comments are closed.