In samenwerking met het Huygens Instituut en tal van deskundigen brengt de Koninklijke Bibliotheek de Lancelotcompilatie online.

Arthur M

De Lancelotcompilatie is de belangrijkste Middelnederlandse bron voor de verhalen over koning Artur en zijn Tafelronde. De editie van de teksten werd verzorgd door prof. dr Herman Brinkman (Huygens Instituut). KB-hoogleraar prof. dr Jos Biemans schreef de inleidende teksten met informatie over het handschrift.

De Lancelotcompilatie is met meer dan 87.000 versregels een naar middeleeuwse begrippen lange tekst, die werd geschreven op ruim 475 bladzijden perkament. De compilatie, waarvan de conceptie doet denken aan een reusachtig wandtapijt, bestaat uit in totaal tien op subtiele wijze met elkaar verweven ridderromans. Drie ervan gaan over Lancelot, een van de belangrijkste ridders van de Ronde Tafel van koning Artur: Lanceloet, Queeste van den Grale en Arturs doet.  Het overspel dat Lancelot pleegt met Guinevere, de vrouw van koning Artur, speelt in deze romans een belangrijke rol.  Deze drie kernteksten gaan terug op een Franse trilogie uit de dertiende eeuw. Daartussen heeft de samensteller van de compilatie zeven andere verhalen ingelast over andere Artur-helden, zoals Perceval, Torec en Walewein.

De enige complete editie van de Lancelotcompilatie dateert uit het midden van de negentiende eeuw: W.J.A. Jonckbloet, Roman van Lancelot. In 1974 startte de Utrechtse hoogleraar W.P. Gerritsen een project om te komen tot een nieuwe reeks van wetenschappelijke uitgaven van alle Middelnederlandse Lancelotromans. In deze reeks verschijnt ook een nieuwe meerdelige uitgave van de Lancelotcompilatie. Sinds 1991 heeft het Huygens Instituut in samenwerking met Uitgeverij Verloren al zes delen uitgebracht. Prof. dr Herman Brinkman heeft, gebruikmakend van de meest recente en deels ook nog niet verschenen edities, een betrouwbare en degelijke leestekst samengesteld, die de teksten uit het handschrift toegankelijk maakt voor iedere belangstellende die moeite heeft met het oorspronkelijke schrift. Deze leestekst wordt samen met de scans van het handschrift online aangeboden, zodat de tekst digitaal doorzoekbaar en leesbaar is. Een verantwoording van de editie is opgenomen in de inleiding.

Eerder werkte het Huygens Instituut samen met de Koninklijke Bibliotheek bij de integrale publicatie van het Gruuthuse handschrift (met daarin het Egidius-lied). Lancelotcompilatie en Gruuthuse handschrift zijn te vinden op www.kb.nl/bladerboeken.

Bron: Huygens Instituut KNAW

Comments are closed.