Op maandag 22 november wordt mennoterbraak.nl gelanceerd: een rijk geïllustreerde website over de schrijver/journalist en zijn tijdgenoten.

Na vijf jaar van voorbereiding wordt op maandagmiddag 22 november in het Letterkundig Museum in Den Haag een website over Menno ter Braak gelanceerd. Doel van de makers is om een publieksvriendelijke, rijk geïllustreerde bron van kennis over schrijver en journalist Menno ter Braak (1902-1940), zijn tijdgenoten en zijn tijd te creëren. De website heeft het karakter van een tijdmachine: Ter Braak wordt getoond als een centrale figuur in het culturele leven van zijn tijd, het Interbellum.

Alle boeken, artikelen en brieven
Voor www.mennoterbraak.nl werden al zijn boeken en artikelen gedigitaliseerd. Behalve de werken en de artikelen die eerder werden gepubliceerd in het Verzameld Werk, zijn alle artikelen die na eerste publicatie niet werden herdrukt in eerste druk op de site aanwezig. Ook de integrale correspondentie van Ter Braak (circa 4000 brieven van en aan) wordt er gepubliceerd. Van alle brieven zal een doorzoekbare leestekst naast een scan van het origineel beschikbaar komen.

Encyclopedie
Een groot aantal archivalia zal online beschikbaar komen. Naast het ‘Kalendarium’ dat de gelijktijdigheid van de gebeurtenissen in het leven van Ter Braak in kaart brengt, zal de site uiteindelijk beschikken over een encyclopedie met lemma’s van alle op de website genoemde personen. De site, een initiatief van de Stichting Menno ter Braak, wordt geproduceerd in nauwe samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en met medewerking van het Letterkundig Museum.

Bron: Stichting Menno ter Braak

Comments are closed.