Website

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*GJS

Info

Het Centre for Manuscript Genetics (CMG; Centrum voor Tekstgenetica) is gegroeid vanuit het onderzoek naar schrijfprocessen aan de Universiteit Antwerpen. Oorspronkelijk concentreerde het zich enkel op het werk van James Joyce, wat in 1991 leidde tot de oprichting van het Antwerp James Joyce Centre. Geleidelijk aan werd het tekstgenetisch onderzoek van het centrum breder en comparatistischer, en verrichtte het centrum ook onderzoek naar het werk van auteurs als Samuel Beckett, James Joyce, Thomas Mann, Marcel Proust, Charles Darwin en Willem Elsschot. Een van de doelstellingen van het centrum is om verschillende scholen uit detekstgenetische studies – de Angelsaksische, de Duitse en de Franse critique génétique – met elkaar in contact te brengen en te proberen om een gemeenschappelijke theoretische basis te ontwikkelen.