Website

http://www.kantl.be/ctb

Info

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) verricht als onderzoekscentrum van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de teksteditie, de ontsluiting van het literair en intellectueel erfgoed in Vlaanderen en de literaire, talige en intellectuele bronnenstudie. Tot dit werkveld behoren de disciplines van de editiewetenschap, de teksteditie, de dialectologie en het onderzoek van historische corpora. Speciale aandacht gaat naar het gebruik van geavanceerd ICT in het onderzoek. De doelstellingen van het CTB zijn vijfvoudig:

1. Projecten ontwikkelen en uitvoeren op het vlak van de ontsluiting van het Vlaamse literaire en intellectuele erfgoed en de talige, literaire en intellectuele bronnenstudie.
2. Het verzorgen en (laten) uitgeven van wetenschappelijk verantwoorde uitgaven van literaire werken en talige, literaire, en intellectuele bronnen.
3. Het voorbereiden en realiseren van ‘producten’ die de zichtbaarheid van het Vlaams talig, literair en intellectueel erfgoed bevorderen, b.v. publicaties, tentoonstellingen, voorstellingen, uitvoeringen, catalogi, thesauri, radio- en televisieprogramma’s e.d.m.
4. De bestuderig van de mogelijkheden van het gebruik van ICT voor het literair, filologisch en taalkundig onderzoek.
5. Op de hierboven geschetste gebieden bijdragen leveren aan de theorievorming op nationaal en internationaal gebied en aan het beleidsvoorbereidend onderzoek in Vlaanderen.

Hiervoor werkt het CTB samen met universiteiten, conservatoria, hogescholen, onderzoekscentra, archieven, bibliotheken, bewaarplaatsen, uitgeverijen en verscheidene initiatieven in binnen- en buitenland.

Het CTB biedt studenten de mogelijkheid om bij een van de projecten een stage te volgen.