Website

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*ISLN

Info

Het ISLN verricht wetenschappelijk onderzoek en verzorgt academisch onderwijs op het gebied van de Nederlandse en anderstalige letterkunde in de Nederlanden. Hiermee bouwt het instituut verder op een sterke onderzoekstraditie die door het Centrum voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis (voorheen het Gezellcentrum), het Booncentrum en het Clauscentrum aan de Universiteit Antwerpen is ontwikkeld. De genoemde centra maken thans deel uit van het ISLN, evenals de in 1998 opgerichte Stichting Gerard Walschap.