Website

http://www.tei-c.org/Activities/SIG/Correspondence

Info

De TEI Special Interest Group in verband met correspondentie brengt onderzoekers samen die geïnteresseerd zijn in digitale edities van correspondentie. Het doel van deze SIG is om verschillende vormen van correspondentie bij wijze van voorbeeld te coderen, en die voorbeelden dan te bespreken. Daarnaast wil hij ook toevoegingen aan en wijzigingen van de TEI ‘Guidelines’ in verband met correspondentie voorstellen. Ten slotte worden ook lespakketten en ‘best practice’-modellen opgesteld.