Website

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*RUUSBROEC

Info

De doelstelling van het Ruusbroecgenootschap werd door de stichters in 1925 als volgt omschreven: ‘de wetenschappelijke navorsing van de geschiedenis van de vroomheid – ascese en mystiek – in de Nederlanden van de bekering tot 1750’. In de loop der jaren is de manier van werken, het bepalen van de onderzoeksobjecten en de vorm waarin de resultaten gepubliceerd worden natuurlijk geĆ«volueerd, maar de oorspronkelijke opzet geldt nog steeds.

Binnen de onderzoeksactiviteiten zijn er drie krachtlijnen te onderscheiden. Eerst staat de kritische uitgave van de teksten die de grondstof vormen van ons onderzoek: de religieuze literatuur in de Nederlanden. Daarnaast is er de interpreterende en contextuele studie van deze teksten. Ten slotte wordt enerzijds codicologisch onderzoek gedaan en anderzijds historisch onderzoek naar de begintijd van het Ruusbroecgenootschap in cultureel en maatschappelijk perspectief.