Uitvoerders

Ron Van den Branden & Edward Vanhoutte
CTB-KANTL
Koningstraat 18
9000 Gent
Belgi├ź

Website

http://www.kantl.be/ctb/project/dalf/index.htm

E-mail

ron.vandenbranden@kantl.be

Info

In het kader van de ontsluiting van Vlaams literair en muzikaal erfgoed heeft het Centrul voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in 2002 het DALF-project opgestart. DALF staat voor Digital Archive of Letters in Flanders. Dit lange-termijnproject beoogt de creatie van een groeiende verzameling van elektronisch getranscribeerd en geannoteerd correspondentiemateriaal van Vlaamse schrijvers en componisten, waarbij de werkfocus voorlopig ligt op de 19de en 20ste eeuw. Een vereiste voor deze tekstverzameling is de mogelijkheid om ze zo breed mogelijk te kunnen ontsluiten, zowel wat betreft mogelijke eindproducten (verschillende presentatievormen) als gebruiksvormen (openheid m.b.t. uiteenlopende onderzoeksdoeleinden zoals literaire kritiek, geschiedenis, linguïstiek). Om een dergelijke openheid en dus maximale (her)bruikbaarheid van de elektronische brieven te kunnen garanderen, werd eerst een algemeen technisch raamwerk ontwikkeld waarbinnen DALF-projecten kunnen worden opgenomen. Hiervoor werd een lopend brievenproject van het CTB als pilootproject gebruikt, namelijk de elektronische editie van de correspondentie tussen Stijn Streuvels en zijn Nederlandstalige uitgevers (door Joke Debusschere, 2000-2002).