Uitvoerders

Johan Oosterman, Juditch Kessler & Ron Van den Branden

Radboud Universiteit Nijmegen
Postbus 9103
NL-6500 HD Nijmegen
Nederland

CTB-KANTL
Koningstraat 18
9000 Gent
België

E-mail

ron.vandenbranden@kantl.be

Info

De doelstelling van het project is drieledig. In de eerste plaats is een volledige en betrouwbare (en bovendien zeer toegankelijke) uitgave van een van de belangrijkste zestiende-eeuwse literaire oeuvres van grote betekenis voor literair, taalkundig en historisch onderzoek. In de tweede plaats vormt deze uitgave de eerste essentiële stap in een voorgenomen project naar historische en poëtische aspecten van het werk van Anna Bijns. Binnen dit project is onderzoek voorzien naar het taal- en beeldgebruik (waarbij bijvoorbeeld ook het bijbelgebruik, en de relatie met de polemische geschriften uit de tijd van reformatie bestudeerd worden), en naar de historische en tekstuele inbedding van dit oeuvre. In de derde plaats levert deze uitgave het onmisbare materiaal voor een toegankelijke geannoteerde editie in boekvorm.

Periode

16e eeuw