Uitvoerder

Jan Gielkens, Peter Kegel
Huygens ING

Website

http://www.wfhermansvolledigewerken.nl/

E-mail

jan.gielkens@huygens.knaw.nl
peter.kegel@huygens.knaw.nl

Info

In de Volledige Werken worden alle afzonderlijk verschenen werken en de ongebundelde teksten van Willem Frederik Hermans bijeengebracht. De Volledige Werken bestaan uit 23 à 24 verzamelbanden van elk 800 tot 1000 pagina’s, die zijn ingedeeld naar genre: Romans (6 delen), Verhalen en novellen (2 delen), Gedichten (1 deel), Toneelteksten en scenario’s (1 deel), Beschouwend werk (7 delen), Beeldend werk (1 deel), Werk van anderen (1 deel), Ongebundeld werk (3 of 4 delen) en Overig werk (1 deel).

De editie biedt allereerst een betrouwbare, wetenschappelijk verantwoorde tekst. Alle delen gaan bovendien vergezeld van een nawoord, met een beschrijving van de ontstaans- en publicatiegeschiedenis van elke afzonderlijke tekst en een verantwoording. Het beschouwend werk (gebundelde en ongebundelde teksten) krijgt een naam- en titelregister en wordt in beperkte mate voorzien van annotaties. Gelijktijdig met de boekpublicaties verschijnt er op een speciale website een overzicht van de gebruikte bronnen (typoscripten, correctie-exemplaren, drukproeven, drukken enz.), met illustraties, een verantwoording van de uitgegeven teksten en verdere onderzoeksgegevens.

De uitgave, die in samenwerking met het Willem Frederik Hermans Instituut (WFHi) gerealiseerd wordt, is bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden, studenten en wetenschappers en zal verschijnen bij uitgeverij De Bezige Bij, die de Volledige Werken in twee edities presenteert. Een luxe, in linnen gebonden editie, in een beperkte oplage, met daarnaast een papieren gebonden publiekseditie vormgegeven door Tessa van der Waals.

Periode

20e eeuw