Uitvoerder

Edward Vanhoutte
CTB-KANTL
Koningstraat 18
9000 Gent
België

Website

http://www.kantl.be/ctb/project/2005/heule.htm

E-mail

edward.vanhooutte@kantl.be

Info

Heule (1942) is het eerste van enkele autobiografische geschriften die Streuvels in de laatste decennia van zijn leven schreef. In 1946 publiceerde hij Avelghem, en in 1951-1957 Ingoyghem I en II. In 1960 kwam daar nog de Kroniek van de familie Gezelle bij.

In Heule behandelt de auteur zijn kinderjaren. Streuvels hanteert in zijn autobiografische geschriften een vlotte taal en stijl; Heule leest aardig; hier is een andere Streuvels aan het woord dan b.v. in De Vlaschaard, minder de beschrijver, meer de verteller.

De bedoeling is te komen tot een nieuwe uitgave in boekvorm van Heule op basis van de eerste druk van 1942. Het resultaat moet een (wetenschappelijk gefundeerde) leesuitgave zijn die voor een wat ruimer publiek bestemd is. In het AMVC-Letterenhuis is er van Heule een volledig handschrift (S 935 H13); tevens is er een typoscript plus een doorslag met verbeteringen (eveneens S 935 H13) en een exemplaar van de eerste druk met verbeteringen en aanvullingen voor de tweede druk (S 935 H12).

Op basis van dit materiaal kan een nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde editie worden gemaakt. Hoofdbrok is de tekst zelf, met woordverklaring; daarnaast is er ruimte voor een (korte maar noodzakelijke) verantwoording met ontstaansgeschiedenis en tekstconstitutie.

Door de normale manier van werken binnen het CTB, die volledig gebaseerd is op een elektronische methodologie, zal ook een tweede product worden gegenereerd, namelijk een elektronische editie waarin alle bestudeerde tekstversies worden opgenomen samen met de digitale facsimile’s van de het bronnenmateriaal. Met een dergelijke editie kan de geïnteresseerde onderzoeker of lezer die versie genereren die hij of zij wil lezen, het variantenapparaat hiervan consulteren, of de teksten in XML van de CD-Rom halen voor eigen onderzoek (statistisch, stilistisch, linguïstisch, etc.).

Periode

20e eeuw