Contactpersoon

Annemarie Kets
Huygens Instituut

Website

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/uitgave-correspondentie-willem-witsen

E-mail

annemarie.kets@huygensinstituut.knaw.nl

Info

Dit project ressorteert onder de Werkgroep Willem Witsen, dat een samenwerkingsverband is van de volgende instellingen: Stichting Willem Witsen, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Huygens Instituut (KNAW), Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en de Koninklijke Bibliotheek.

De schilder, etser en fotograaf Willem Arnold Witsen (1860-1923) liet niet alleen een rijk en gevarieerd oeuvre na, maar ook een omvangrijke correspondentie (ongeveer 2000 brieven). Die correspondentie, met vooraanstaande schilders, schrijvers en musici en met zijn familie, geeft een uniek beeld van het culturele leven rond de eeuwwisseling en van de belangrijke rol die Witsen daarin vervulde. Op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam ontmoette hij onder andere Jacobus van Looy, Jan Veth, Eduard Karsen en Jan Toorop. Later leerde hij George Breitner en Isaac Israels kennen. Als lid van het Letterkundig Genootschap Flanor maakte hij kennis met de literatoren Willem Kloos, Albert Verwey en Frederik van Eeden – de laatste twee tevens zijn zwagers -, uit wier gelederen in 1885 De Nieuwe Gids voortkwam. Witsen ontwikkelde zich tot een sleutelfiguur binnen zijn vrienden- en kennissenkring en het is mede hierom dat zijn correspondentie een zeer waardevolle bron is voor breed en veelzijdig interdisciplinair onderzoek naar deze literaire en culturele bloeiperiode.

De volledige correspondentie van Willem Witsen is sinds 2007 beschikbaar via de website van de DBNL. In het najaar van 2008 is de correspondentie, samen met ruim 5000 afbeeldingen, opgenomen in Het Geheugen van Nederland. In 2010 is gestart met de samenstelling van een bloemlezing voor een breed, in cultuur geïnteresseerd publiek. De brieven worden voorzien van een inleiding, annotaties, illustraties en diverse bijlagen.

Periode

19e-20e eeuw