Uitvoerder

Herman Brinkman, Ike de Loos
Huygens Instituut

Website

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/het-gruuthuse-handschrift

E-mail

herman.brinkman@huygensinstituut.knaw.nl

Info

Het Gruuthuse-handschrift (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, hs. 79 K 10) is een oorspronkelijk uit Brugge afkomstige, zeer diverse verzameling Middelnederlandse berijmde literatuur, die omstreeks 1400 totstandkwam. Er zijn talloze redenen waarom dit handschrift speciaal mag worden genoemd. Wel het belangrijkst is dat het een collectie bevat van 147 zelfstandige liederen die vrijwel alle zijn voorzien van muzieknotatie. Als we de liederen meerekenen die in twee verhalende gedichten zijn ingevlochten, gaat het om een totaal aantal van 155. Er is geen enkele andere middeleeuwse bron uit de Nederlanden die een dergelijke lyrische rijkdom tentoonspreidt. Maar daarnaast biedt het handschrift meer, zoals de enige groots opgezette en oorspronkelijke minneallegorieƫn uit ons taalgebied. Ook is het een bron waarin, naar gaandeweg duidelijk begint te worden, van heel nabij de literaire activiteiten van een lied- en poƫzieminnend gezelschap in het vroeg-Bourgondische Brugge zijn gedocumenteerd.

Tot de ambities van de uitvoerders behoort het streven om behalve aan de teksten ook ruimschoots aandacht te schenken aan de literair-historische en musicologische aspecten van de verzameling. Centraal staat evenwel het voornemen om te komen tot een integrale, kritische editie van tekst en muziek, die zowel een gedrukte als een digitale component omvat. De elektronische editie zal worden gebaseerd op XML-bestanden die zijn gecodeerd volgens de richtlijnen van het Textual Encoding Initiative (TEI).

Periode

14e-15e eeuw