Uitvoerder

Reindert van Eekelen, Willem Kuiper
Huygens Instituut

Website

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/lanceloet

E-mail

Reindert.vanEekelen@let.uu.nl

Info

Voor een nieuw deel in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans (MLR) wordt momenteel gewerkt aan een editie van de Queeste vanden Grale (ca. 1280). De Queeste is een religieus georiënteerde Arturroman, overgeleverd in de Brabantse Lancelotcompilatie (ca. 1320). Net als zijn Oudfranse origineel, de Queste del Saint Graal (ca. 1225), vertelt het Middelnederlandse werk het verhaal van een spirituele zoektocht. In de roman trekken de ridders van de Ronde Tafel er op uit om de heilige Graal ‘oppenbaerre’ (‘apertement’) te aanschouwen. Alleen de meest vrome en kuise ridders, die hun ridderschap volledig in dienst stellen van God, blijken gedurende de queeste een kans van slagen te hebben; zij die zich laten leiden door wereldse normen (eer, hoofse liefde) zijn gedoemd te falen. Uiteindelijk zal slechts één ‘getrouwe seriant’ het ultieme doel, een blik in de Graalschotel, bereiken.

De nieuwe uitgave van de Queeste voor de MLR-reeks doet voor het eerst recht aan de (vorm van de) tekst zoals die ons in de Lancelotcompilatie is overgeleverd. Net als de eerder verschenen MLR-delen met romans uit het compilatiehandschrift omvat de nieuwe Queeste-editie een leestekst met woordverklaringen, literair-historische toelichting, en paleografisch-genetische aantekeningen die het aandeel van de corrector in de tekst zichtbaar maken.

Tegelijk met de werkzaamheden aan de editie voor het Huygens Instituut wordt in dienst van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC, Universiteit Utrecht) gewerkt aan een dissertatie waarin de Middelnederlandse Queste-vertaling centraal staat.