Uitvoerder

Jan Gielkens, Peter Kegel
Huygens Instituut

Website

http://www.wfhermansvolledigewerken.nl

Info

Deze website van het Huygens Instituut (KNAW) bevat de editiewetenschappelijke verantwoording van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans. Gelijktijdig met de opeenvolgende boekpublicaties verschijnt hier de verantwoording van de uitgegeven werken. Daarnaast bevat de website de verantwoording van de reeks als geheel en de beschrijving van het project ‘Volledige Werken Willem Frederik Hermans’, zoals dat aan het Huygens Instituut wordt uitgevoerd.

Periode

20e eeuw