Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Monumenta Literaria Neerlandica VIII,1-2

Info

Wiekslag om de kim is een dichterlijke trilogie van Karel van de Woestijne (1878-1929), bestaande uit de bundels De modderen man, God aan zee en Het berg-meer, en het gedicht ‘Het menschelijk brood’ dat een inleiding tot de eerste bundel is. De trilogie is een typerend voorbeeld van het architectonische karakter van Van de Woestijnes poëtisch oeuvre: zijn bundels hebben een scherp afgebakende en symmetrische onderverdeling, waarbij de gedichten thematisch zijn gegroepeerd. Deze wetenschappelijke editie bestaat uit twee delen. Het eerste deel (‘Teksten’) bevat niet alleen de uiteindelijke trilogie, maar ook de gedichten niet in de definitieve versie zijn opgenomen, maar wel op enig moment door de auteur als mogelijk onderdeel van het drieluik werden gezien. Het tweede deel (‘Commentaar en apparaat’) beschrijft, aan de hand van bewaard gebleven schema’s, lijstjes, correspondenties enzovoort, de ontstaansgeschiedenis van Wiekslag om de kim, die zeventien jaar duurde en maakt het mogelijk het gecompliceerde componeerproces tot in details te volgen. In het variantenapparaat zijn alle bekende gegevens met betrekking tot de totstandkoming van de afzonderlijke gedichten gepresenteerd. Van de Woestijne heeft zijn poëtisch oeuvre zelf gekarakteriseerd als een ‘symbolische autobiografie’. Literatuurhistorici rekenen het tot de meest aangrijpende belijdenislyriek van het menselijk tekort in de Nederlandstalige literatuur.

 

http://www.dbnl.org/tekst/woes002wiek01

Download deel 1

Download deel 2