Studie-uitgave met inleiding en commentaar, verzorgd door Hans Luijten. Monumenta Literaria Neerlandica IX,1-3

Info

Jacob Cats was eenenveertig jaar toen hij in 1618 debuteerde met zijn Sinne- en minnebeelden. Zijn emblematische werken droegen wezenlijk bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse emblemataliteratuur die aan het begin van de zeventiende eeuw tot grote bloei kwam. Cats bestempelde de emblematiek als een aparte artistieke categorie, als een ‘maniere van schrijven’. Het embleem presenteert de lezer een beeld, een nabootsing van de bestaande of denkbare werkelijkheid, wijst op de onderliggende waarheid of levensles en biedt handelingsnormen. Dit samengaan van woord en beeld, deze complementariteit tussen de beide zusterkunsten pictura en poesis, kwam uitstekend tegemoet aan een van de voornaamste doelen van de kunst: de zo gewaardeerde combinatie van leren en vermaken.

 

Het eerste deel van deze studie-uitgave bevat de integrale Sinne- en minnebeelden, in het tweede deel zijn alle Latijnse en Franse teksten in vertaling opgenomen. Verder staan hierin annotaties bij typische woorden, uitdrukkingen of lastige passages. Het derde deel begint met een overzicht van de verschillende Nederlandse edities van Cats’ Sinne- en minnebeelden. Dit gedeelte wordt gevolgd door alle ter sprake gebrachte afbeeldingen. De betekenis die Sinne-en minnebeelden literair- en cultuurhistorisch heeft gehad, kan moeilijk worden overschat. De invloed van Cats’ gedachtegoed reikt tot over de landsgrenzen, zowel in als buiten de literatuur.

 

http://emblems.let.uu.nl/c1627front.html

Download deel 1

Download deel 2

Download deel 3