Website

http://www.meermanno.nl

Info

Museum Meermanno richt zich op het geschreven en gedrukte boek in het heden en verleden. De uiterlijke vorm en de ontwikkeling van de vormgeving van boeken staan hier centraal. Met ingang van 12 augustus is de catalogus van Museum Meermanno online raadpleegbaar. Hiermee maakt het museum zijn boekenbezit en andere schatten voor een nationaal en internationaal publiek toegankelijk. De catalogus biedt toegang tot de volgende bestanden:

– westerse boekkunst vanaf circa 1450: 70.000 objecten: incunabelen, postincunabelen en andere oude drukken, veiling- en antiquariaatscatalogi, zeldzame en kostbare werken vanaf de negentiende eeuw, moderne bibliofilie, industriële boekbanden, kunstenaarsboeken, kinderboeken, geïllustreerde boeken en naslagwerken op dit terrein

– 11.000 archieven en archivalia van letterontwerpers, boekverzorgers en uitgeverijen, boekkunst en typografie (met de nadruk op Nederland) vanaf 1850: ontwerpmateriaal, drukproeven, grafische voorwerpen, brieven, affiches, kalenders, prospectussen, waaronder de collecties J.F. van Royen, Eugène Strens, Uitgeverij Brusse en Uitgeverij Van Goor.

– 330.000 ex libris en klein grafiek, waaronder de collecties Beels, Schelling, Schwencke, Strens en Verster (hiervan zijn er 245.000 doorzoekbaar).

– 10.000 brieven vanaf 1870 van en aan onder anderen Henri Friedlaender, Christopher Sandford, J.F. van Royen, John Buckland Wright, Lucien Pissarro, A.A.M. Stols en Paul Valéry.

Op termijn worden ook de overige collecties, waaronder de handschriften, de schilderijen en de oudheden aan deze catalogus toegevoegd. De middeleeuwse handschriften zijn op dit moment online toegankelijk via de website Medieval Manuscripts in Dutch Collections, de miniaturen van de verluchte handschriften zijn op dit moment online toegankelijk via de website Medieval Illuminated Manuscripts en de Nederlandse drukken 1540-1800 via de STCN.

Catalogus: http://www.catalogus.meermanno.nl