Uitvoerder

Universiteit Antwerpen
Thomas Crombez

Website

http://www.corpustoneelkritiek.org

Info

Corpus Toneelkritiek Interbellum/Flemish Theatre Reviews 1919-1939 werd gestart in juli 2008, met het doel om tegen eind 2009 een verzameling aan te leggen van 500 of meer gedigitaliseerde theaterrecensies uit het Vlaamse interbellum (en andere korte teksten over toneel, zoals lezingen of essays). De collectie is online toegankelijk en doorzoekbaar via de website.

De collectie doet dienst als onderzoeksinstrument binnen een project ondersteund door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, getiteld “Massaspel in Vlaanderen: Opvoering, legitimeringspraktijk en impact van een sociotheatraal genre, 1909-1953” (Universiteit Antwerpen, 2008-2011).

Corpus Toneelkritiek Interbellum wordt in het kader van het FWO-onderzoeksproject voor verschillende doeleinden gebruikt: als een ‘encyclopedie’ over interbellumtheater, omdat het een omvangrijke en volledig geïndexeerde collectie van documenten uit het interbellumtheater aanbiedt; als een instrument om de evolutie van het kritisch theaterdiscours in kaart te brengen, meer bepaald van bepaalde sleuteltermen en -namen uit de ontwikkeling van avant-garde en modernisme (“expressionisme”, “constructivisme”…); als een ‘referentiecorpus’ om te toetsen hoe in doorsnee theaterkritieken werd verwezen naar de populaire mode van het openluchttoneel en massaspel.

De voornaamste auteurs in het corpus zijn vooraanstaande critici zoals Willem Putman, Lode Monteyne, Karel van de Woestijne en Victor Brunclair. Daarnaast worden ook vele teksten van minder bekende of anonieme auteurs opgenomen. De bronnen omvatten zowel verzamelbundels van teksten van één auteur, als originele periodieken (daaronder kranten maar ook toneel- en cultuurtijdschriften zoals Hooger Leven, Het Vlaamsche Land, Ons Volk Ontwaakt, Tooneelgids, Jong Dietschland).

Alle teksten worden gecodeerd volgens de TEI P5-richtlijnen (feitelijk TEILite) die toelaten volgende items te markeren: namen van dramaschrijvers, regisseurs, dichters en componisten; theatergebouwen en theatergezelschappen; en titels van toneelwerken. De aangebrachte mark-up wordt vervolgens gebruikt als basis voor de website, waarin de teksten worden aangevuld met meta-informatie en suggesties van mogelijk verwante teksten uit het corpus.