Uitvoerder

Marjolein Hogenbirk, m.m.v. Wim Gerritsen
Huygens Instituut

Website

http://www.waleweinendekeye.huygens.knaw.nl/path

Info

Op 30 november 2009 is bij het Huygens Instituut verschenen de eerste digitale uitgave van de Middelnederlandse Arturroman Walewein ende Keye.

De kritische uitgave is het werk van dr. Marjolein Hogenbirk en prof.dr. Wim Gerritsen. Walewein ende Keye werd geschreven rond het midden van de dertiende eeuw en bleef slechts bewaard in één veertiende-eeuws handschrift, de zogenaamde Lancelotcompilatie (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10, ca. 1320).

Hoofdpersoon van de roman is Arturs neef Walewein, die er door Keye, de jaloerse hofmaarschalk, ten onrechte van wordt beschuldigd te hebben verklaard de beste avonturenridder van het hof te zijn. In zijn eer aangetast vertrekt Walewein, waarna het ene na het andere avontuur op zijn weg komt. Hij verslaat kwaadaardige ridders, een draak, die een koninkrijk verwoest heeft, reuzen, en verzoent twee vijandige koningen. Getuigen van zijn heldendaden stuurt hij naar het hof. Ook de hofmaarschalk trekt uit, niet alleen, maar met twintig gezellen om gezamenlijk zoveel mogelijk avonturen te beleven. Hun enige avontuur eindigt echter in een smadelijke mislukking. Op een agressieve wijze daagt Keye een hoofse kasteelheer uit, maar raakt daarbij zelf in gevangenschap. Aan het einde van de roman wordt Walewein met eerbewijzen overladen en wordt de hofmaarschalk door Artur hartgrondig vervloekt: ‘laettene ten duvelvolen gaen’!

Van Walewein ende Keye is nog nooit een zelfstandige uitgave verschenen. De nieuwe digitale uitgave bevat een beknopte inleiding en een leestekst met woordverklaringen, literair-historische toelichting en paleografisch-genetisch commentaar. Ze is vervaardigd in het kader van de door het Huygens Instituut ontwikkelde webapplicatie eLaborate.

In 2011 zal tevens een gedrukte editie verschijnen bij uitgeverij Verloren in Hilversum, als nieuw deel in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans (MLR). Deze uitgave zal voorzien van een omvangrijkere inleiding dan de digitale editie.

Periode

13e/14e eeuw