Briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey

Hoewel Willem Kloos, zoals hij Verwey in 1890 liet weten, diens brieven in november 1888 vernietigd heeft, geeft de correspondentie tussen de beide Tachtigers ‘een fascinerend beeld […] van de manier waarop de dichters elkaar probeerden te overleven, nadat hun leven en poëzie zo met elkaar verstrengeld waren geraakt dat de opsplitsing van de dichterlijke eenheid die had samengewerkt aan Het Boek der Mysteriën, de uitkomst van een geleidelijk zich ontwikkelende brouille, heftiger en ingrijpender lijkt dan een eigentijdse (psychische en materiële) echtscheiding.’

?

Van de liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos-Albert Verwey. 1881-1925. Bezorgd en ingeleid door Rob van de Schoor en Ilona Brinkman. Nijmegen (Uitgeverij Vantilt), 2008.