Briefwisseling Willem Frederik Hermans - Gerard Reve

De ins en outs van de hechte literaire vriendschap tussen twee van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw, die in 1947 ontstond en in 1959 abrupt werd verbroken. In de brieven uit de latere jaren (tot 1987) reageren de auteurs voornamelijk op elkaars publiekelijke uitspraken.

Willem Frederik Hermans en Gerard Reve, Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. Bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer. Amsterdam (De Bezige Bij), 2008.