De herziene druk van dit standaardwerk gaat vergezeld van een website waarop extra informatie, links en updates te vinden (zullen) zijn.

Al meer dan twintig jaar is A Guide to Documentary Editing? (1987) een waardevol handboek voor editeurs (in opleiding), studenten en andere gebruikers van edities van Amerikaanse historische bronnen en literatuur. De nieuwe, geheel herziene uitgave van de gids speelt in op de grote veranderingen die zich in dit vakgebied hebben voltrokken door de intrede van de informatietechnologie in het editieproces. De herziene gids beoogt de actuele stand van zaken in deze ontwikkeling weer te geven, waaronder thema's als het lokaliseren en verzamelen van bronnen, het transcriberen van bronteksten, tekstconstitutie, het verwerken van non-tekstuele elementen, en het voorbereiden van edities voor publicatie.

Het meest vernieuwende aspect van de herziene druk is een digitale component: bezitters van het boek hebben toegang tot de volledige inhoud via een speciale website, met hyperlinks naar relevante literatuur en (in de nabije toekomst) een archief met materiaal uit eerdere edities. De site zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt.

Mary-Jo Kline and Susan Holbrook Perdue, A Guide to Documentary Editing. Third Edition. Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2008. Prepared for the Association for Documentary Editing.