Hoe moeten we teksten editeren die meteen op de computer geschreven zijn en dus enkel bestaan als elektronische tekst?

?Matthew Kirschenbaum (Associate Professor of English and Associate Director, Maryland Institute for Technology in the Humanities (MITH), University of Maryland) heeft met zijn meest recente boek Mechanisms. New Media and the Forensic Imagination geprobeerd een ander soort boek te schrijven over elektronische tekstualiteit.

In het boek benadert Kirschenbaum digitale media achtereenvolgens met een interdisciplinaire en methodologische methode en tracht die dan te combineren. De interdisciplinaire benadering houdt een diepgaand onderzoek in van digitale technologieën en elektronische producten als tekstuele artefacten. Terwijl andere wetenschappers vooral oog hebben voor wat elektronische teksten betekenen of doen, bestudeert Kirschenbaum ze om wat ze zijn en gebruikt daarvoor opvattingen uit gerelateerde disciplines, zoals bijvoorbeeld de tekstkritiek. De methodologische benadering is die van de 'computer forensics', een discipline die digitaal bewijs reconstrueert en bewaart. Deze discipline concentreert zich op de fysieke aspecten van de objecten die onderzocht worden. Door de twee benaderingen te combineren wil Kirschenbaum het huidige discours over digitale tekstualiteit verrijken en aanvullen. We kunnen immers pas elektronisch geschreven teksten editeren, als we de mechanismen achter die teksten volledig begrijpen.

Inhoud: Introduction ‘Awareness of the Mechanism’; chapter 1 ‘Every Contact Leaves a Trace’, Storage, inscription, and computer forensics; chapter 2 Extreme Inscription, A grammatology of the hard drive; chapter 3 ‘An old House with Many Rooms, The textual forensics of mystery_house.dsk; chapter 4 Save As, Michael Joyce’s afternoons; chapter 5 Text Messaging, The transformation of ‘Agrippa’; coda The Forensic Imagination; Appendix; Works cited; Index.

Mechanisms mocht in maart 2009 de Richard J. Finneran Award ontvangen van de ‘Society for Textual Scholarship’ voor beste monografie gepubliceerd in 2007-2008.

Matthew G. Kirschenbaum heeft ook een eigen website die het bezoeken waard is. Niet alleen houdt hij op die site een blog bij over Mechanisms, ook biedt hij daar van veel papers en lezingen de volledige tekst aan.?

Matthew G. Kirschenbaum, Mechanisms: New Media and the Forensic Imagination. Massachusetts &#8211 316 pp. &#8211 ISBN: 978-0-262-11311-3 (hardback). Bestelinformatie

Bert van Raemdonck