Ook voor editeurs is een schrijversbibliotheek vaak een bron van onschatbare waarde. Zeker in het geval van Lucebert. Zijn boekenkast is nu ontsloten, in een fraai boek met een volledige inventaris op cdrom.

Dit jaar zou dichter/kunstenaar Lucebert 85 zijn geworden. Na zijn dood is zijn atelier in Bergen intact gebleven. De grote hoeveelheid boeken daar springt direct in het oog: ruim 6500 stuks, van woordenboeken tot poëzie, van studies over hekserij tot detectives, en dichtwerk van Catullus. De lezende Lucebert gaat over deze bibliotheek. Wat had de dichter/kunstenaar op de plank staan? Wat las hij? Wat dééd hij met zijn boeken? In dit boek wordt aan de hand van de complete inventarisatie van Luceberts bibliotheek een antwoord gezocht op deze intrigerende vragen. Alle boeken zijn beschreven en in een database gezet. Met de bijgeleverde cd-rom is het mogelijk om door Luceberts bibliotheek te bladeren.

Lisa Kuitert leidde het onderzoek naar de boekenkast van Lucebert en plaatst het in haar essay over schrijversbibliotheken in een traditie. Onder haar redactie schrijven Henk Abma, Gillis J. Dorleijn, Piet Gerbrandy, Suzanna Héman, Marc van Oostendorp, Thomas Vaessens en Diana A. Wind over de onderwerpen die Lucebert het meest aan het hart gingen: taal, poëzie, religie, fotografie, kunst, jazz en de klassieken. Dit boek werpt daarmee een nieuw licht op Luceberts veelzijdige talent. En natuurlijk op zijn boekenkast.

Lisa Kuitert (red.), De lezende Lucebert. Bibliotheek van een dichter. Nijmegen (Uitgeverij Vantilt), 2009. Paperback, geïllustreerd, met cdrom.

ISBN 978 90 77503 94 2 | NUR 615 | 320 pagina's | € 32,50