Uitgeverij-onderzoek staat centraal in een themanummer van Stilet. Tydskrif van die Afrikaanse Letterkunde-vereniging. Ook online raadpleegbaar.

In het themanummer komen recente ontwikkelingen in de boekwetenschap, of meer specifiek: het uitgeverij-onderzoek, aan bod. De diverse artikelen in het Afrikaans, Engels en Nederlands dekken een 'wye spektrum aspekte' en belichten 'nie slegs plaaslike navorsing' met betrekking tot de Zuid-Afrikaanse letterkunde, ook is er aandacht voor de internationale tendenzen, in Nederland en Vlaanderen en via de vakvereniging SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing).

Stilet is ook elektronisch beschikbaar. De artikelen kunnen integraal in PDF worden 'afgelaai' vanaf het volgende adres (gebruikersnaam: stilet | wachtwoord: stilet6).

Inhoud

- Rudi M.R. Venter en Francis Galloway, 'Inleidende opmerkings', p. i-v
- Rudi M.R.Venter, 'Uitgewery-ondersoek en die kartering van die boekuitgewerybedryf : nuwe geleenthede vir (Suid-)Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing', p. 1-32
- Kevin Absillis, 'Uitgeverijonderzoek in Nederland en Vlaanderen : een tussentijdse stand van zaken', p. 33-66
- Lisa Kuitert, 'De uitgeverij en de symbolische productie van literatuur : een historische schets 1800-2008', p. 67-87
- Frank de Glas, 'The generational factor in twentieth-century trade book publishing : the case of Meulenhoff, Amsterdam', p. 88-102
- Margriet van der Waal, 'A rose by any other name does NOT smell as sweet : a literary sociological approach to literary disputes', p. 103-124
- Irma du Plessis, 'Crafting an apartheid social imaginary: Stella Blakemore, J.L. van Schaik Publishers and problems of racial etiquette in the Keurboslaan series for boys', 1959-1961, p. 125-158
- Peter D. McDonald, 'Guardians of the Emergent Volk Avant Garde: N.P. van Wyk Louw, the Apartheid censors and the sestigers, 1963-1968', p. 159-175
- Elsa Meihuizen, 'Oor Opperman, die toekoms van die Afrikaner en die skeppingsproses: “Hotnot: God” en die “Boek van die B's”', p. 176-199
- Gerrit Olivier, '”Moeilikheid soek”: die publikasiegeskiedenis van Koos Prinsloo', p. 200-217
- Willem Struik, 'Rampspoed en heropbou van die Afrikaanse boekebedryf. 'n Empiriese ontleding van die verkope van Afrikaanse boeke in die periode 2004-2007', p. 218-225
- Elbie Adendorff, 'Tendense in die resepsiedokumente oor Daar's vis in die punch deur Jackie Nagtegaal', p. 256-277

- Oproep om referate, p. 278
- Lys van keurders 2008, p. 279
- Voorskrifte aan skrywers, p. 280
- Stilus:

Gedigte van Herman de Coninck vertaal deur Daniel Hugo, p. 285-292
Bint, roman van 'n sender in Afrikaans vertaal deur H.P. Grebe, p. 293-305

Stilet. Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging, jaargang 20, nummer 2 (september 2008), ISSN 1013-4573.

Eindredactie: H.P. van Coller en B.J. Odendaal, Universiteit van die Vrystaat. Gastredacteuren van dit nummer: Rudi M.R. Venter en Francis Galloway, Universiteit van Pretoria.