‘Knoeisels’, zo noemde P.C. Boutens zijn ongepubliceerd gebleven teksten. In De Parelduiker neemt Anne van Buul één ervan onder de loep en komt tot een andere conclusie.

Aan de hand van een onderzoek naar de verschillende versies van ‘Egidius’ en naar de mogelijke inspiratie-bronnen van dit nagelaten gedicht kan Van Buul een ander beeld van de ‘aan de aarde ontheven dichter’ laten zien: ‘Zijn gedichten blijken niet alleen een weerslag van de bevangenheid door en het contact ? met het hogere te zijn, zij zijn ook producten van een schrijfproces met verschillende stadia, waarop verschillende culturele omgevingsfactoren hun ? invloed hebben gehad. Aandacht voor het ontstaansproces van gedichten door bestudering van ‘‘knoeisels’’ en ander archiefmateriaal kan in belangrijke mate bijdragen aan het inzicht in deze poëzie.’

Anne van Buul, ‘‘‘Gij zijt niet hier gelijk gij waart’’. Egidius in de nagelaten poëzie van P.C. Boutens.’ In: De Parelduiker 14 (2009), afl. 3, p. 20-33.