Bart Besamusca houdt een pleidooi voor tweetalige tekstuitgaven in het jubileumnummer van TNTL, dat geheel gewijd is aan het thema ‘In- & Export: De relatie tussen de neerlandistiek en de buitenwereld’.

Ter gelegenheid van het verschijnen van de 125ste jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde neemt het tijdschrift de relatie van de neerlandistiek met de buitenwereld in ogenschouw. De redactie nodigde taalkundige en letterkundige neerlandici uit binnen- en buitenland uit om zich te buigen over de vraag hoe het onderzoeksterrein ‘Nederlandse taal- en letterkunde’ zich verhoudt tot ‘de buitenwereld’. ‘Hoe staat het met onze handelsbalans? Wat importeren wij, wat exporteren wij? Of leven we in een splendid isolation ?’

Een van de negentien essays in het nummer is bijgedragen door Bart Besamusca. In vervolg op zijn eerdere stelling dat de internationalisering van de medioneerlandistiek vereist dat het vakgebied systematisch ontsloten wordt voor buitenlandse vakgenoten (in TNTL 122) pleit hij voor tweetalige uitgaven die ‘onze buitenlandse collega’s vooral tot participatie aan onze debatten moeten verlokken’. ‘Als buitenlandse onderzoekers vanuit hun eigen specialisme een bijdrage leveren aan de studie van de Middelnederlandse literatuur, kan het effect bovendien zijn dat de teksten bekeken worden vanuit nieuwe invalshoeken, die ons ‘‘methodologische immobilisme’’ bestrijden.’

Een dergelijke tweetalige aanpak gebeurt al wel, maar te versnipperd en te incidenteel, aldus Besamusca. ‘Het vak zou om die reden zeer gebaat zijn bij een institutionele verankering van de activiteiten.’ Een andere hindernis betreft de verspreiding van de edities. Ook dat zou uiteindelijk geen probleem hoeven zijn: ‘We zouden onze tweetalige tekstuitgaven ook uitsluitend via het web kunnen aanbieden. Het is immers duidelijk dat deze vorm van publiceren de toekomst heeft.’

Bart Besamusca, ‘De medioneerlandistiek en het buitenland. Over de noodzaak van tweetalige uitgaven.’ In:Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde 125 (2009), afl. 2, p. 109-115. Themanummer In- & Export. De relatie tussen de neerlandistiek en de buitenwereld.

Lees hier de redactionele inleiding op het jubileumnummer.