Een bijzondere heruitgave van de bibliofiele bundel Gedichten (1954) van Willem Elsschot, als eerbetoon aan Georges Kelner.

In het begin van de jaren ’50 richtte Georges Kelner, schoonzoon van Willem Elsschot, samen met drie vrienden de ‘bibliophielenvereniging’ In de Vier Winden op. Hij kocht een handpers, liep talloze gieterijen af om de juiste letter te vinden, en was vervolgens maandenlang in de weer om een zestig pagina’s tellend boek(je) – dat wil zeggen: ‘dun maar van zeer groot formaat’, aldus Elsschot – in handen te hebben: Gedichten van Willem Elsschot.

Voor Georges Kelner was de uitgave, zo vertelde zijn dochter later, de vervulling van ‘een oude droom’, die ‘al zijn vrije tijd voor verschillende jaren’ in beslag nam. De handpers werd keer op keer meegesleept als het gezin Kelner weer eens moest verhuizen vanwege het beroep van Georges, die attaché bij de Belgische Ambassade was. De Gilson Frères uit 1858 stond achtereenvolgens in Brussel, Bonn, Wassenaar en ten slotte weer in Brussel opgesteld. ‘De voorlaatste verhuis naar Beiroet deed de handpers vanwege het volume en het gewicht niet meer mee’, aldus stiefzoon Jan Maniewski.

De uitgave uit 1954 is ook in editorisch opzicht interessant, omdat Georges Kelner zich intensief met de samenstelling van Gedichten heeft bemoeid. Hij kreeg van Elsschot de beschikking over een handgeschreven cahier van diens (jeugd)verzen en nam een aantal gedichten op dat tot dan toe buiten het poëtisch oeuvre was gebleven. Naderhand zou Elsschot het aldus samengestelde corpus niet meer wijzigen, en in die zin kwam met Gedichten dus de definitieve verzameling van zijn poëzie tot stand.

Als eerbetoon aan de bezieling van Georges Kelner hebben het Willem Elsschot Genootschap en Atelier De Ganzenweide 55 jaar na dato de hele exercitie nog eens dunnetjes overgedaan. Het resultaat is een fraaie facsimile van de oorspronkelijke uitgave, voorzien van een nawoord over de ontstaansgeschiedenis, en uitgegeven in verschillende uitvoeringen. Naast de reguliere oplage verschijnen er twee luxe edities, en ook is de uitgave als een set losse katernen te verkrijgen, voor bibliofielen en handboekbinders die naar eigen wens willen binden.

Willem Elsschot, Gedichten. Met een nawoord van Peter de Bruijn. Uithoorn/Kalmthout (Atelier De Ganzenweide / Willem Elsschot Genootschap), 2009 | ISBN 978 90 77837 08 5 | € 47 (reguliere boekuitgave) | € 55 (losse katernen) | € 275 (luxe handgebonden editie) | € 375 (idem, met in gouache ingekleurde initialen)


Informatie/bestellen: info@ganzenweide.nl