In de bibliotheek van de voormalige Katholieke Universiteit Brussel zijn twee stukjes perkament ontdekt met een fragment uit Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant.

Bij de verhuizing naar de nieuwe Centrale Bibliotheek van de Hogeschool-Universiteit Brussel kwam een aantal oude drukken op tafel die nog niet waren gecatalogiseerd. De HUB zal een deel van deze boeken schenken aan Vlaamse erfgoedbibliotheken. Maar voor het zover is, kreeg professor Remco Sleiderink de kans ze te bestuderen.

Zo ontdekte Remco Sleiderink in een 17de-eeuws boek een klein perkamenten fragmentje met daarop enkele verzen in veel ouder, middeleeuws Nederlands. Op de rug van een boek dat in 1620 in Keulen werd gedrukt, vond hij twee aaneensluitende stukjes perkament. Het blijkt te gaan om een fragment uit de natuurencyclopedie Der naturen bloeme van de Vlaamse schrijver Jacob van Maerlant. Op de voor- en achterzijde ervan zijn – als men ze samen legt – twee korte passages te lezen uit het vierde boek dat aan de ‘zeemonsters’ is gewijd. De eerste passage gaat over de zeedraak (IV 313-326), de tweede over de dolfijn (IV, 346-359 en IV, 432-445).

Tijdens de Dag van de Wetenschap op zondag 21 november a.s. wordt dit 14de-eeuwse fragment voor het eerst aan het publiek getoond en zal Remco Sleiderink uitleggen welke stappen een wetenschapper moet zetten om de waarde van zo’n fragment te bepalen. De stukjes perkament zijn eerst aan elkaar gepast, de tekst overgeschreven, vertaald en geïdentificeerd. Omdat elk middeleeuws handschrift uniek is, moet dit fragment met andere tekstgetuigen worden vergeleken en dat blijkt verrassende resultaten op te leveren. Uiteindelijk zal vanuit de perkamenten snipper een volledig middeleeuws boek kunnen worden gereconstrueerd. Het fragment biedt op verschillende manieren een grote waarde voor wetenschap en onderwijs.

Op de a.s. Dag Van De Wetenschap kunnen geïnteresseerden het boekfragment ontdekken en helpen ontrafelen. tijdens een workshop ‘Een draak en een dolfijn’. Daarbij worden ook foto’s van andere handschriften van Der naturen bloeme gebruikt om vergelijkingen te kunnen maken.

De workshops vinden plaats op Campus Brussel (Hermes), Stormstraat 2, 1000 Brussel, in lokaal 4112. Aanvang: 14:00 tot 14u30, 14:30 tot 15:00, 15:00 tot 15:30, 15:30 tot 16:00 en 16:00 tot 16:30. Meer informatie op www.dagvandewetenschap.be en bij remco.sleiderink@hubrussel.be

Bron: Neder-L/Willem Kuiper

Comments are closed.