TS·> Tijdschrift voor tijdschriftstudies is getransformeerd tot open access e-journal. Met de overstap hoopt de redactie het bereik en de zichtbaarheid van het tijdschrift te vergroten.

TS·>Tijdschrift voor tijdschriftstudies wil een platvorm bieden voor onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines, die tijdschriften als object of bron in hun onderzoek gebruiken. Niet alleen wil het blad onderzoekers en andere belangstellenden in staat stellen kennis te nemen van recente ontwikkelingen in het tijdschriftonderzoek, ook hoopt het dit onderzoek impulsen te geven door een podium te bieden aan jonge onderzoekers en jaarlijkse symposia te organiseren.

In TS·> verschijnen artikelen over veelal Nederlands en Vlaams onderzoek naar tijdschriften als bron en object van wetenschappelijke studie, interviews, recensies van recent verschenen studies, signalementen, congresverslagen en onderzoeksberichten.

Sinds 1997 verscheen TS.> tweemaal per jaar op papier. Nu dus de overstap naar een e-journal. Evenwel: ‘Onze lezers die hechten aan een papieren tijdschrift bieden wij de mogelijkheid om eenmaal per jaar een gedrukte verzamelbundel te bestellen. Onze donateurs (Vrienden van TS·>) krijgen deze uitgave thuisgestuurd als dank voor hun steun.’

Het eerste digitale nummer van TS.> is via de website van het tijdschrift gratis toegankelijk. De inhoud van dit nummer is:

Artikelen
René van Stipriaan, Zoeken naar romantiek. Geavanceerd onderzoeks-instrumentarium in de DBNL 5-17
Suzan van Dijk, George Sand en de Nederlandse negentiende-eeuwse pers. Het belang van computerondersteund tijdschriftonderzoek 18-30
Francis Mus, Karen Vandemeulebroucke, Lieven D’Hulst, Reine Meylaerts, Lokaal, nationaal of internationaal? Een eeuw intra- en internationale relaties in België (1850-1950) 31-44
Maarten van Gageldonk, Multimedia in the Pre-Digital Age. Aspen Magazine (1965-1971) and the Digital Magazine Revolution 45-61
Annelies Noordhof, Panathenaeum. Een Gronings studentenblad in de begintijd van de Nederlandse studentenpers (1842-1843) 62-77

Recensie
Esmeralda Tijhoff: Anne Dijkman, Opzij & aan de kant met haar. De constructie van norm en afwijking in Opzij tussen 1972 en 2002 78-80

Onderzoeksberichten 81-83

Tien vragen aan een tijdschriftexpert 84-86

Signalementen 87-88