Het Letterkundig Museum verwerft de literaire nalatenschap van Marten Toonder (1912-2005) via de successieregeling. Het belangwekkende archief is uitgeroepen tot nationaal erfgoed.

Erven van kunstenaars en verzamelaars hebben de mogelijkheid via de successieregeling een gedeelte van de successierechten te voldoen. Kunstwerken die zo aan het Rijk worden geschonken en niet in direct beheer worden gegeven aan een van de voormalige rijksmusea, komen in beheer bij het ICN, het Instituut Collectie Nederland van het ministerie van OCW. Dat heeft de mogelijkheid een collectie fysiek te plaatsen waar die het best tot haar recht komt.

Via deze constructie verwerft het Letterkundig Museum de literaire nalatenschap van Marten Toonder (1912-2005). De Erven Marten Toonder dragen het belangwekkende archief woensdag 1 december over aan het Rijk, dat het heeft uitgeroepen tot nationaal erfgoed. Namens de staat geeft Instituut Collectie Nederland (ICN) het vervolgens in beheer aan het Letterkundig Museum.

De belangrijkste stukken uit het omvangrijke archief van de schrijver en tekenaar zijn de circa tienduizend bewaard gebleven originele Tom Poes-stripstroken. Maar ook opzetjes, schetsen en originelen van zijn andere series, zoals Kappie, Panda en Koning Hollewijn, zijn in het archief te vinden. Verder bestaat de collectie uit een groot aantal vroege illustraties, illustraties uit de oorlogstijd, vrijwel alle originele covertekeningen van de reeks Bommel-pockets en vrij tekenwerk, evenals versies van zijn autobiografie, correspondentie, onderscheidingen en merchandise. Daarnaast bevat de collectie veel persoonlijk materiaal, zoals familiefoto’s, agenda’s, fanmail en huisraad. Ook behoren delen van de nalatenschap van Marten Toonder sr, schrijver Jan Gerhard Toonder en Toonders vrouw, tevens schrijfster/illustratrice, Phiny Dick tot de aanwinst.

Het Letterkundig museum wijdt een kleine tentoonstelling aan de belangrijke collectie. Hierin zullen naast enkele van de Tom Poes-stripstroken onder meer de oorkonde van de Stripschapprijs en een karikatuur door Siegfried Woldhek te zien zijn. Deze en andere hoogtepunten uit het archief zijn vanaf woensdag 1 december te bewonderen. De expositie valt in een reeks kortlopende actuele tentoonstellingen van het museum. De looptijd ervan is afhankelijk van de literaire actualiteit.

Bron: Literatuurplein/Letterkundig Museum

Comments are closed.