Op 29 en 30 september 2011 vindt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het congres ‘Beatrijs de wereld in’ plaats. Voorstellen voor een lezing, een sessie of een forum kunnen tot 31 maart worden ingestuurd.

Het internationale en interdisciplinaire congres ‘Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal’ analyseert de internationale uitstraling van het Middelnederlandse verhaal over Beatrijs.  Besproken wordt hoe de Beatrijs in de loop van de tijd is bewerkt en vertaald, om in heel verschillende gedaanten verspreid te raken op tal van plaatsen in en buiten Europa.

Met deze casus wil het congres nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines.

Enkele sprekers die zich al bereid verklaard hebben een lezing te geven zijn prof.dr. Jacques van der Elst (Pretoria), prof.dr. Judit Gera (Boedapest), prof.dr. Ton Naaijkens (Utrecht), prof.dr. Frits van Oostrom (Utrecht), prof.dr. Wim Rutgers (Curaçao) en prof.dr. Jaak Van Schoor (Gent). Zowel ervaren als beginnende vertalers/bewerkers en onderzoekers op het gebied van de neerlandistiek, de mediëvistiek, de vertaalwetenschap en verwante disciplines worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor een lezing (20 min.), een sessie (60 min.) of een forum (60 min.) met betrekking tot een of meer van de thema’s en onderzoeksvragen van het congres.

De volledige tekst van de call for papers vindt u hier.

Comments are closed.