Jan Rock is uitgeroepen tot ‘Jonge doctor van het Jaar 2010’.  Rock promoveerde een maand geleden op het proefschrift Papieren monumenten, over de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden.

De prijs en bijbehorende oorkonde werden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (UvA) op 16 december. Jan Rock was van 2004-2009 verbonden aan het Huygens Instituut en promoveerde op 12 november 2010 aan de Universiteit van Amsterdam.

In zijn proefschrift beschrijft Rock de geschiedenis van edities die tussen 1591 en 1863 gemaakt werden van letterkundige teksten in het Nederlands, een tot dan toe vrijwel onontgonnen terrein. In die geschiedenis betrekt hij, vanuit een intellectueel-historische vraagstelling, tekstgeleerden, hun producten, hun ideeën en hun praktijken. Als vertrekpunt dienen daarbij steeds de producten van de tekstbezorging: de tekstedities zelf. Zij leiden enerzijds naar hun makers: de editeurs, hun praktijken en hun instellingen. Anderzijds leiden zij naar meer abstracte ideeën: over de tekstbezorging en de filologie, maar ook over bredere, meer politieke denkkaders en veranderingen in het historisch besef. Het is een breed opgezette studie naar boeken, mensen en denkbeelden, die met name voor de periode tussen ongeveer 1770 en 1840 een opmerkelijk patroon van continuïteiten en discontinuïteiten laat zien.

Promotor was Marita Mathijsen (Universiteit van Amsterdam), copromotor was Annemarie Kets (Huygens Instituut).

Bron: Huygens Instituut KNAW

Comments are closed.