Het in 1979 opgerichte tijdschrift Documentary Editing zal vanaf 2012 niet alleen onder een nieuwe naam, maar ook in een nieuwe vorm verschijnen.

De nieuwe, volledige naam wordt Scholarly Editing: The Annual of the Association for Documentary Editing en het tijdschrift zal onder redactie staan van Amanda Gailey en Andrew Jewell, beiden verbonden aan de Universiteit van Nebraska-Lincoln.

Bijzonder aan dit tijdschrift is niet alleen dat het enkel digitaal zal verschijnen, via een gratis en vrij toegankelijke website, maar dat het naast de essays en artikelen over editietheorie en -praktijk die tot nog toe een plaats vonden in het tijdschrift ook kleinschalige digitale edities – van een of enkele documenten – zal publiceren. Die digitale edities zullen overigens, net zoals de artikelen, via het systeem van peer review beoordeeld worden.

Wat betreft het nummer voor 2012, dat eind 2011 zal gepubliceerd worden, is de deadline om bijdragen en digitale edities in te dienen al verstreken. Voor het volgende nummer (of volgende nummers) zijn voorstellen blijkbaar altijd welkom. Meer informatie over de eisen waaraan dergelijke voorstellen moeten voldoen is hier te vinden.

Comments are closed.